Orangutang Trefelling, Sigurd Grung, Bergen, Hordaland, Vestland, Norge
Beskjæring, skogrydding, tilkomstteknikk, klatring
Hager, mathager, klippe hekk, uteområde
Lekeplasser, lekeapparat, konstruksjoner, ymse

Tlf. 45070125                     Org. Nr. 920732739